მარინოოლ


რინოოლ ი მარინოოლ, დედეშ მარინოოლ.
აგის ხვარი, ჭაშ მედგარი, დედეშ მარინოოლ!

ჟი ლახააგან გოგილშა ქორს, დედეშ მარინოლ,
აგის ესერ ხორვალ ლოხგენ, დედეშ მარინოოლ.

ჟი ლეიშხებნე ნაბდიშ ჩაფლარ, დედეშ მარინოოლ,
ჟი ლახააგან უღვრიშ ზაგარს,
დედეშ მარინოოლ.

ჟი ღალ აჩად უღვრიშ ზაგარს, დედეშ მარინოოლ,
ჩუ ესგუურდა ეშჩუნ ბაჩჟი, დედეშ მარინოოლ,
ქა ენრაჭე თხუმულ მიჩა, დედეშ მარინოოლ!
დედეშ, დედეშ, დედეშ, დედეშ მარინოოლ!


მარინოლა
(სვანური სიმღერა)

ირინოლა-მარინოლა, დედის მარინოლა.
სახლში ვარ, ქმარი მიკვდება, დედის მარინოლა!

გოგიაანთ სახლთან მივა, დედის მარინოლა,
ეტყვის : სახლში ქოლერა დგას, დედის მარინოლა.

შეიკერავს ნაბდის წაღებს, დედის მარინოლა,
შეუდგება უღვრის აღმართს, დედის მარინოლა!

აიტანა სული ბორვცზე, დედის მარინოლა,
დაჯდა იქვე დიდრონ ქვაზე, დედის მარინოლა,
დაიტირა თავი მისი, დედის მარინოლა!

შვილო ჩემო, შვილო ჩემო,
დედის მარინოლა!


სვანურიდან თარგმნა
ლელა გაფრინდაშვილმა

სიმღერას ასრულებს ანსამბლი "ანჩისხატი"


No comments:

Post a Comment